open-dag-opvolgpagina-e-brochure-aanvragen2volgpagina-inschrijfformulier2

Bedrijfskunde voor ICT'ers

Waarom Bedrijfskunde voor ICT'ers
Bedrijfskundige aspecten krijgen steeds meer de overhand tijdens uw dagelijkse werkzaamheden. Steeds vaker denkt u na over vraagstukken die invloed hebben op het gehele bedrijf en de omgeving ervan. U maakt uw keuzes veelal intuïtief, maar u wilt deze beter gaan onderbouwen. U denkt na over hoe u vanuit uw functie meer invloed uit kunt oefenen binnen de organisatie.

Voor wie
U denkt en werkt op hbo-niveau of u heeft een afgeronde bacheloropleiding en bent al een aantal jaren werkzaam binnen de ICT branche. U bent goed in uw vak en dat wordt ook erkend binnen de organisatie waar u werkt. Als dit in de praktijk betekent dat u niet meer alleen met het uitoefenen van uw vak bezig kunt zijn, maar dat er ook allerlei bedrijfskundige vraagstukken aan u voorgelegd worden dan is dit het moment om te kiezen voor de (post-)Hbo opleiding Bedrijfskunde voor ICT'ers.

Het programma
De opleiding Bedrijfskunde voor ICT'ers beslaat 18 dagdelen. Voorafgaand aan de opleiding worden op basis van uw intake uw persoonlijke leerdoelen en leerstijl in kaart gebracht. U gaat aan de slag met de basis elementen van bedrijfskunde, zoals Marketing management, Financieel management, Management en Organisatie en Personeelsmanagement. Op basis van uw leerstijl en leerdoelen en die van uw medecursisten wordt de opleiding nader ingevuld. De basis hiervoor wordt gevormd door eigen casussen en de praktijk van de eigen organisatie. U neemt de gehele organisatie en met name uw eigen afdeling onder de loep en analyseert deze.

Methodiek
U doorloopt de verschillende modules, werkt aan casuïstiek, maakt opdrachten en bestudeert literatuur waarbij u intensief begeleid wordt door onze docenten. Iedere module sluit u af met een korte presentatie waarbij u laat zien de theorie te kunnen vertalen naar uw eigen organisatie. U werkt een aantal business cases uit waarin u het geleerde uit alle programmaonderdelen van het betreffende blok toepast op een vraagstuk uit uw eigen organisatie. Het resultaat van uw business project presenteert u aan docent(en), mededeelnemers en aan de opdrachtgever(s) binnen uw eigen organisatie. U sluit de opleiding tevens af met een portfolio.

Resultaten
Het programma draagt beslissend bij aan de ontwikkeling van cruciale managementcompetenties: 
  • Complexe vraagstukken vanuit verschillende bedrijfsmatige disciplines te voorzien en ze inhoudelijk te integreren,
  • De organisatie ondersteunen bij strategische vraagstukken, organisatieontwerp en organisatieverandering,
  • Resultaatgericht managen in een turbulente omgeving,
  • Creëren van klantwaarde, op eigen kracht en in strategische verbanden en partnerships,
  • Analyseren van ongestructureerde businessproblemen; deze te synthetiseren en op te lossen in een integraal businessplan,
  • Vanuit een reflectieve houding het eigen ontwikkelproces verder vorm geven.

Afsluiting
De opleiding wordt afgesloten met een diploma Bedrijfskunde voor ICT'ers.

Opleidingsduur en opleidingskosten

De opleiding bestaat uit 18 dagdelen. Hiervan bestaat 1 dagdeel uit de intake en is 1 dagdeel gereserveerd voor de afsluiting. De opleidingskosten bedragen €2580,- per deelnemer (exclusief BTW).

* De opleiding komt in aanmerking voor sectorfinanciering vanuit het sectorfonds ICT (CA-ICT). Hierdoor krijg je 50% van de opleidingskosten in de vorm van een subsidie terug! Voor de subsidie geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wees er dus snel bij, want op=op!