open-dag-opvolgpagina-e-brochure-aanvragen2volgpagina-inschrijfformulier2

Intern Ondernemerschap

Waarom het programma Intern Ondernemerschap?
Lef, ruimte, vertrouwen, zelfvertrouwen en inspiratie vormen de leidraad van succesvolle organisaties die intern ondernemerschap hebben omarmd.

De omgeving waarin de organisatie zich beweegt, verandert voortdurend. Markten veranderen, de levensduur van producten en diensten wordt steeds korter, technische ontwikkelingen staan niet stil en klanten worden veeleisender. Hierdoor staan ondernemingen voor grote uitdagingen. Niet alleen de omgeving vraagt om innovatief ondernemerschap, maar ook de ambities van u en uw medewerkers vragen hierom.

Uw medewerkers willen meer zelfstandigheid, meer verantwoordelijkheid, voldoende uitdaging en ze willen stakeholder zijn. Intern ondernemerschap wint hierdoor weer aan populairiteit. Het nemen van initiatieven, het nemen van verantwoorde risico's en voortdurend vernieuwen zijn nodig om te overleven en om succes te hebben.

Ondernemingen met ondernemende houding zijn succesvoller dan andere ondernemingen. Hierin speelt intern ondernemerschap een significante rol.

Voor wie
Als organisaties ondernemender willen worden, is dit alleen mogelijk als de medewerkers ook ondernemender worden. Met de wil om meer te ondernemen is uw organisatie er nog niet. Naast de wil om initiatief te nemen, te vernieuwen en durf te tonen, zijn voldoende kennis en vaardigheden essentieel. Want zowel managers als medewerkers moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om kansen te herkennen, te benutten en om ze om te zetten in een sterke positie van de organisatie. Alleen dan verstevigt intern ondernemerschap de concurrentiepositie van uw ICT-organisatie.

Het doel van deze (post-Hbo)opleiding is om managers, middelmanagers en medewerkers verder te ontwikkelen ten aanzien van kennis, vaardigheden en houding met betrekking tot het verder implementeren van intern ondernemerschap binnen de organisatie.

Het programma
De opleiding Intern Ondernemerschap beslaat 18 dagdelen. Voorafgaand aan de opleiding worden op basis van een intake uw persoonlijke leerdoelen en leerstijl in kaart gebracht. U gaat aan de slag met basis elementen van bedrijfskunde, zoals Marketing management, Financieel Management, Management en Organisatie en Personeelsmanagement. Het programma omvat onder andere onderwerpen als:
 • Innovatie, hoe doe je dat?
 • Ondernemerschap en sustainability,
 • Ondernemerschap en effectief leiderschap,
 • Productontwikkeling en business development,
 • Ondernemen, verkopen en onderhandelen,
 • Ontdekken en creëren van businesskansen.
Op basis van uw leerstijl en leerdoelen en die van uw medecursisten wordt de opleiding nader ingevuld. De meest recente inzichten over intern ondernemerschap passeren de revue en worden tegelijkertijd vertaald vanuit verschillende invalshoeken naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers en de organisatie. Zo leert men niet alleen kansen te herkennen, maar ook ondernemende activiteiten te ontwikkelen en realiseren.

Methodiek
U doorloopt de verschillende workshops, volgt trainingen, werkt aan casuïstiek, maakt opdrachten en bestudeert literatuur waarbij u intensief begeleid wordt door onze trainers. Het resultaat van uw business project presenteert u aan docent(en), mededeelnemers en aan de opdrachtgever(s) binnen uw eigen organisatie. U sluit de opleiding tevens af met een portfolio. 

Resultaten
Intern Ondernemerschap levert de volgende resultaten op:
 • Skills te ontwikkelen die nodig zijn voor intern ondernemerschap;
 • leert u wat nodig is om intern ondernemerschap te ontwikkelen zoner dat u de sturing of grip verliest;
 • krijgt u inzichten in de theorieën en de best practices om intern ondernemerschap te implementeren in uw team, afdleing of organisatie;
 • cultuuromslag: goed voorbeeld doet goed volgen;
 • flexibiliteit binnen de organisatie;
 • duurzame verandering van de organisatie met innovatie als strategische kracht.

Afsluiting
De opleiding wordt afgesloten met een diploma Bedrijfskunde voor ICT'ers.

Opleidingsduur en opleidingskosten

De opleiding bestaat uit 18 dagdelen. Hiervan bestaat 1 dagdeel uit de intake en is 1 dagdeel gereserveerd voor de afsluiting. De opleidingskosten bedragen € 3.500,-*

* De opleiding komt in aanmerking voor sectorfinanciering vanuit het sectorfonds ICT (CA-ICT). Hierdoor krijg je 50% van de opleidingskosten in de vorm van een subsidie terug! Voor de subsidie geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Wees er dus snel bij, want op=op!