open-dag-opvolgpagina-e-brochure-aanvragen2volgpagina-inschrijfformulier2

Leidinggeven 1

Waarom Praktisch Leidinggeven voor ICT'ers
Uw succes als leidinggevende hangt sterk af van uw persoonlijk optreden. Formeel gezag is geen sterke basis. Het komt aan op visie, tact en overtuigingskracht. Hoe geeft u leiding aan een team van individuen? Hoe creëert u draagvlak voor uw ideeën? In deze training komen onder leiding van een expert de professionele vaardigheden aan bod waarmee u op inspirerende en effectieve wijze leiding kunt geven. U verwerkt inzicht in uw eigen vaardigheden, valkuilen en positie als leidinggevende en beschikt over instrumenten om uw rol optimaal in te vullen.

Voor wie
U wilt zich (verder) ontwikkelen op het gebied van leidinggeven. Op dit moment geeft u leiding aan een team of u gaat dat in de toekomst doen.

Het programma
De volgende onderdelen zullen (mede afhankelijke van de persoonlijke intake) onderdeel uitmaken van het programma:
 • Draagvlak creëeren door gerichte en effectieve communicatie (informeren, onderhandelen, delegeren, inspireren en consulteren);
 • Overlegvormen;
 • Stijlen van leidinggeven;
 • Communicatie, sociale vaardigheid en beïnvloeding;
 • Aansturen en motiveren van individuele medewerkers;
 • Leidinggeven aan groepen en teambuilding;
 • Coaching en feedback;
 • Gespreksvaardigheden (bijv. slechtnieuwsgesprek);
 • Leidinggeven en veranderingsprocessen;
 • Omgaan met weerstanden;
 • Effectief timemanagement;
 • Uw persoonlijke leiderschapsstijl;
 • Omgaan met lastige situaties en dilemma's als leidinggevende;
 • Praktijksituaties en -voorbeelden;
 • Persoonlijk Actieplan.
Methodiek
Voorafgaand aan deze training vindt een persoonlijke intake plaats. Hierbij worden uw persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht. In deze interactieve training ligt de nadruk op de verschillende stijlen van leidinggeven en het praktisch en effectief toepassen hiervan. U ontwikkelt uw gespreks- en sociale vaardigheden om uw medewerkers optimaal te coachen en aan te sturen. Onder de inspirerende begeleiding van een ervaren professional leert u op een natuurlijke wijze effectief leiding te geven. U sluit de training tevens af met een portfolio.

Resultaten 
Na afloop van deze trainig: 
 • Kent u de verschillende stijlen van leidinggeven en bent u in staat deze toe te passen;
 • Kent u de principes van teamgericht leidinggeven; 
 • Kunt u draagvlak creëeren door effectief te communiceren;
 • Kunt u medewerkers beter motiveren door doelgericht te coachen;
 • Heeft u inzicht in uw eigen vaardigheden, valkuilen en rol als leidinggevende.

Afsluiting
De opleiding wordt afgesloten met een examen eindgesprek. In dit gesprek blikt de student met behulp van zijn/haar portfolio terug, stelt vast waar hij/zij nu staat en kijkt vooruit naar de toekomst. Daarnaast ontvangen de deelnemers een certificaat Leidinggeven 1 voor ICT'ers.

Opleidingsduur en opleidingskosten
De training heeft een omvang van 14 dagdelen. Hiervan bestaat 1 dagdeel uit de intake en is 1 dagdeel gereserveerd voor de afsluiting.
De opleidingskosten bedragen € 2.580,-- *

* De opleiding komt in aanmerking voor sectorfinanciering vanuit het sectorfonds ICT (CA-ICT). Hierdoor krijg je 50% korting van de opleidingskosten in de vorm van een subsidie terug! Voor de subsidie geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wees er dus snel bij, want op=op!