open-dag-opvolgpagina-e-brochure-aanvragen2volgpagina-inschrijfformulier2

Leidinggeven aan jezelf

Waarom de training leidinggeven aan jezelf
Persoonlijk effectief zijn houdt in een aantal technieken en methodes hanteren die leiden tot het bereiken van hetgeen je jezelf als leidinggevende ten doel had gesteld. Dat houdt in: eerst doelen stellen, dan doelgericht handelen. Je eigen ingesleten patronen vermijden die je telkens weer naar je valkuil leiden. in de training "leidinggeven aan jezelf" komen alle drie de punten aan de orde. Resultaat van de training: beter weten wat je nu echt wilt, meer verantwoordelijkheid nemen daarvoor en dus jezelf beter kunnen sturen: je geeft effectiever leiding aan jezelf en daarmee aan de effectiviteit van jouw gedrag.

Voor wie
Op dit moment geeft u leiding aan een team of gaat dat in de toekomst doen. U wilt uzelf beter leren kennen. En hiermee uw persoonlijke effectiviteiten als leidinggevende verbeteren.  

Het programma
De volgende onderdelen zullen (mede afhankelijk van de persoonlijke intake) onderdeel uitmaken van het programma:

Durven doen en zo je doel bereiken / Assertiviteitstraining
Door een assertiviteitstraining krijgt u zicht op datgene wat u belemmert om iets constructief en proactief aan de orde te stellen. U krijgt handvatten om daarmee om te gaan (Roos van Leary en de uitgangspunten van Covey over leiderschap en invloed uitoefenen en borgen in het werk).

Kernkwaliteiten en zelfinzicht
U leert uw valkuilen en allergieën herkennen en benoemen, ontdekt uw kwaliteiten en werkt met een plan van aanpak aan uw uitdagingen. U weet (non)verbal gedrag te observeren en te analyseren.
U wordt zich bewust van uw zelfbeeld en leert zonodig strategieën ontwikkelen om dat bij te stellen. U gaat het belang inzien van een goede communicatie. Ook wordt het belang van onafhankelijk denken en het uiten van waardering benadrukt.

Stressbestendigheid
U leert stresssymptomen of een burn-out herkennen. Ook leert u hoe u met een plan een positieve verandering kunt realiseren. U krijgt een training stresshanteringsmethoden en effectieve/constructieve omgang met collega's die gericht is op plannen en prioriteiten stellen.

Conflicthantering en onderhandelen
U krijgt inzicht in verschillende conflicthanteringsstijlen. Er wordt geoefend in het inventariseren en analyseren van situaties/een conflict, in de te volgen tactieken voor het adequaat omgaan met een conflictsitutatie en het ombuigen van een dergelijke situatie naar een win-winsituatie. Daarbij staat praktische oefenen door middel van feedback en ondersteuning centraal. U leert alles over verweer, over de communicatieve en fysieke kant ervan en de geweldloze communicatieve en fysieke oplossingen die er zijn. Ook is er aandacht voor grenzen en mogelijkheden.

Samenwerken en communicatie
U leert om de effectivieit van het gedrag rond samenwerking en communicatie te vergroten. Aspecten als de wijze waarop, het doel, feedback, vermijden van communicatieve valkuilen, rekening houden met verschillende belangen (zakelijk en emotioneel) komen aan de orde.

Resultaat
De training Leidinggeven aan jezelf levert de volgende resultaten op:

  • U kunt doelen stellen die van belang zijn voor uzelf en uw organisatie;
  • U bent zich bewust van de sterke en zwakke punten van uw werkstijl;
  • U verbetert uw communicatieve en sociale vaardigheden;
  • U beschikt over concrete methoden en technieken om uw tijd optimaal aan te wenden en beter in te delen.

Afsluiting
De opleiding wordt afgesloten met een eind examengesprek.  In dit gesprek blikt de student met behulp van zijn/haar portfolio terug, stelt vast waar hij nu staat en kijkt vooruit naar de toekomst. Daarna ontvangen de deelnemers een certificaat Leidinggeven aan Jezelf (Persoonlijke Effectiviteiten)

Opleidingsduur en opleidingskosten
De training bestaat uit 14 dagdelen. Hiervan bestaat 1 dagdeel uit de intake en is 1 dagdeel gereserveerd voor de afsluiting.
De opleidingskosten bedragen € 2.260,--*.

* De opleiding komt in aanmerking vor sectorfinanciering vanuit het sectorfonds ICT (CA-ICT). Hierdoor krijg je 50 % van de opleidingskosten in de vorm van een subsidie terug! Voor de subsidie geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wees er dus snel bij, want op=op!