open-dag-opvolgpagina-e-brochure-aanvragen2volgpagina-inschrijfformulier2

Management en Leiderschap

Waarom Management en Leiderschap voor (interne) Ondernemers (EBCL-C)
Ondernemerschap wordt steeds belangrijker in de huidige werkomgeving. Dit geldt niet alleen voor mensen met een eigen bedrijf, maar ook voor de huidige manager. Door ondernemerschap te stimuleren wordt er meer gedacht in oplossingen dan in problemen, dragen medewerkers nieuwe afzet mogelijkheden aan en ontstaat er een cultuur van constant willen verbeteren. Dit alles om de klant nog beter van dienst te kunnen zijn.

Het EBC*L certificaat, European Business Competence* License, is het Europees erkende certificaat voor bedrijfsvoering. Met dit certificaat toon je aan te beschikken over de voor het ondernemerschap benodigde bedrijfseconomische basiskennis. Het EBC*L omvat kennis die voor het zakelijke denken en handelen absoluut noodzakelijk is. Het certificaat heeft zich inmiddels in en buiten Europa een plaats veroverd als een erkende standaard voor bedrijfskundige scholing gericht op ondernemerschap. Veel Europese bedrijven hebben inmiddels gekozen voor EBC*L als standaard voor managementopleidingen.

Voor wie
Medewerkers, managers en leidinggevende die EBCL-B succesvol hebben afgerond en die hun integrale ondernemerschapscompetenties verder willen ontwikkelen.

Het programma
Het niveau is hoog. Het gaat niet alleen op toepassing van kennis maar vooral om het ontwikkelen van integrale ondernemerschapscompetenties. U werkt aan competenties die gerelateerd zijn aan visieontwikkeling, blijven leren, houding, inzicht en vaardigheden. Het portfolio speelt een zeer grote rol. De training kunt u afronden met een examen en een internationaal certificaat.

De volgende onderdelen zullen (mede afhankelijk van de persoonlijke intake) onderdeel uitmaken van het programma:
  • Personeelsmanagement;
  • Management(vaardigheden);
  • Leiderschap;
  • Communicatie (vaardigheden);
  • Ondernemersvaardigheden.

Resultaat
Na afloop van de training:
  • Heeft u zicht op uw persoonlijke kwaliteiten en valkuilen als ondernemer;
  • Bent u in staat klanten aan te trekken en te behouden;
  • Kunt u succesvol onderhandelen;
  • Bent u in staat om effectief een (kleine) onderneming te managen;
  • Bent u uitstekend voorbereid op het ondernemerschap.
Afsluiting
De opleiding wordt afgesloten met een examen eindgesprek. In dit gesprek blikt de student met behulp van zijn/haar portfolio terug, stelt vast waar hij/zij nu staat en kijkt vooruit naar de toekomst. Daarnaast ontvangen de deelnemers een certificaat Management en Leiderschapsvaardigheden voor (interne) Ondernemers (EBCL-C). Na je programma doe je bij de EBCL schriftelijk examen voor EBCL-C. EuroPort Business School verstrekt hierover nadere informatie. 

Opleidingsduur en opleidingskosten
De training heeft een omvang van 12 dagdelen. Hiervan bestaat 1 dagdeel uit de intake en is 1 dagdeel gereserveerd voor de afsluiting. 
De opleidingskosten bedragen € 2.350,-- *

* De opleiding komt in aanmerking voor sectorfinanciering vanuit het sectorfonds ICT (CA-ICT). Hierdoor krijg je 50% korting van de opleidingskosten in de vorm van een subsidie terug! Voor de subsidie geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wees er dus snel bij, want op=op!