open-dag-opvolgpagina-e-brochure-aanvragen2volgpagina-inschrijfformulier2

Leergang Controller

De opleiding Leergang Controler
Door de dynamiek en de huidige complexiteit van de samenleving door de toenemende concurrentie en internationalisering en door innovatie van informatisystemen is slagvaardig en flexibel optreden van groot belang. Het management van bedrijven hebben behoefte aan ondersteuning door generalisten met vakspecialistische kennis op financieel-economisch en organisatorisch gebeid: de controller.

De controller, die sparringsparnter is van het management of er zelf deel van uit maakt, moet inhoud geven aan de ze behoefte. Beheersen, beoordelen, detailanalyses uitoveren, informatieverwerking en periodieke doorlichting zijn voor de controller dagelijkse praktijk.
De controller houdt de bewegingen van het bedrijf bij en adviseert hieromtrent aan het management. De opleiding Post-HBO Controller leidt haar studenten op tot een zelfstandige generalistische professional met een helikopterview.

Deze praktisch gerichte opleiding maakt de (aanstaande) controller vertrouwd met de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het succesvol uitvoeren van de controllersfunctie.

Opleiding en opleidingsduur
De opleiding bestaat uit 9 modulles met en totale omvang van 40 dagdelen en wordt afgesloten met een examen. De duur van de opleiding is ongeveer 18 maanden. 

De opleiding bestaat uit de volgende modules:
 • Beroepsoriëntatie Controller (3 dagdelen);
 • Strategisch Managemen & Organisatie (5 dagdelen);
 • Interne Beheersing (5 dagdelen);
 • Management Accounting (5 dagdelen);
 • Business Intelligence (3 dagdelen);
 • Financieel Management (5 dagdelen);
 • Externe Verslaggeving (5 dagdelen);
 • Adviseren als tweede professie (4 dagdelen op 2 dagen);
 • Management Control (5 dagdelen);
 • Examen (op basis van Personal Management Letter).
De opleiding wordt versterkt met een complementaire begeleidingsvorm (zes bijeenkomsten van 2 uur). Deze begeleiding zal bestaan uit intervisie en een combinatie van supervisie en coaching. intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega's om mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Dit meedenken, gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen.

Toelatingseisen
Voor de opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen:
 • Een afgeronde (financiële) HBO-opleiding;
 • Mininmaal 2 jaar relevante werkervaring binnen het werkveld en het vakgebied;
 • Academici met een relevante opleiding kunnen voor bepaalde modules vrijstelling krijgen.
Eventuele deficiënties alsmede vrijstellingen worden vastgesteld door de examencommissie.