open-dag-opvolgpagina-e-brochure-aanvragen2volgpagina-inschrijfformulier2

Schuldhulpverlener - Budgetbeheer (Kiwa SHV II)

Schuldhulpverlener - Budgetbeheer (Kiwa SHV II)
De optimale voorbereiding op het officiële examens SHV II van Kiwa - 2 maanden

Kiwa is de instantie voor certificering van uw schuldhulpverleningsorganisatie, op basis van de NEN 8048:1. U kunt vanuit deze opleiding aansluitend direct de officiële SHV-examens afleggen, waarmee u zich officieel kunt laten registreren in het Register Persoonscertificering Schuldhulpverlening. De module Schuldhulpverleningsproces bereidt u voor op het examen SHV I, de module Budgetbeheer bereidt u goed voor op het examen SHV II. U kunt zich na afloop van deze opleiding direct aanmelden voor de examens. Meer informatie over deze aanvullende examinering en het register vindt u via kiwa.nl.

Doel en inhoud
Deze opleiding biedt je een uitstekende verdieping in schuldhulpverlening. Alle belangrijke thema’s uit het werkgebied komen in deze inspirerende opleiding aan de orde. Zo leer je het budgetbeheerproces begrijpen en uitvoeren

De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Uitgangspunten budgetbeheer
- Inkomenscomponenten
- Financiële tegemoetkomingsregelingen
- Budgetbeheer en -coaching
- Betalingsregeling opzetten, uitvoeren en bewaken
- Schuldeisers en juridische incasso
- Wettelijke schuldsaneringsregeling
- Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)
- Afgifte Wsnp-verklaring
- Gevolgen van de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling
- Preventie: voorkomen en genezen

De opleiding wordt verzorgd door ervaren en deskundige docenten die zelf in de praktijk werkzaam zijn. Je gaat samen met je docent en medestudenten aan de slag met boeiende cases, zodat de theorie voortdurend wordt gekoppeld aan de dagelijkse praktijk.

Aanvangsdatum, projectperiode, studieduur en studiebelasting
De studieduur van deze opleiding bedraagt 2 maanden verdeelt over 6 dagdelen, een intakegesprek en een praktijkexamen. De studiebelasting van deze opleiding/training bedraagt 60 sbu

Studierichting en niveau
Deze opleiding is geschikt voor iedereen die werkt of wil gaan werken in de schuldhulpverlening. De opleiding is ook zeer nuttig voor bijvoorbeeld maatschappelijk werkers en psychologen die veel te maken hebben met schuldhulpverlening of budgetcoaching.

Deze opleiding wordt op Hbo-niveau verzorgd. Je beschikt over HBO-niveau opgedaan door een opleiding of door werkervaring

Vormen van persoonlijke begeleiding en ondersteuning
Voorafgaand aan deze opleiding vindt een persoonlijke intake plaats. Hierbij worden je persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht.

De opleiding wordt zowel klassikaal als in een virtual classroom aangeboden. Je kunt dus tijdens de les direct vragen stellen aan de docenten en/of trainers, werken aan opdrachten en discussiëren met medestudenten.

De oefeningen en praktische opdrachten worden op individueel niveau scherp geanalyseerd. In een veilige omgeving is de feedback grensverleggend. Ook de deelnemers geven elkaar feedback. Het interactieve, uitdagende karakter en het gebruik van de praktijkgerichte opdrachten maken deze opleiding/training voor u leerzaam en waardevol.

De opleiding wordt afgesloten met een examen.

Resultaten voor de deelnemer
Na afronding van deze opleiding bent u volledig op de hoogte van alle ins & outs van het budgetbeheerproces en goed voorbereid voor deelname aan het examen SHV II van KIWA.

Toetsmomenten
De opleiding wordt afgesloten met een examen.

Bewijs van afronding
U rondt de opleiding af met een examen van EuroPort Business School. Heeft u een voldoende beoordeling behaald, dan ontvangt u het diploma ‘Schuldhulpverlener - Budgetbeheer’ van EuroPort Business School. Vanuit deze opleiding kunt u direct het officiële SHV-examen (SHV II) afleggen, waarmee u zich kunt laten registreren in het Register Persoonscertificering Schuldhulpverlening.

Kosten 1.299,--