open-dag-opvolgpagina-e-brochure-aanvragen2volgpagina-inschrijfformulier2

Algemene informatie

Lestijden
Een studiejaar bestaat uit 4 lesblokken (trimesters). De lestijden zijn opgebouwd uit dagdelen van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.00 uur. Dit betekent dat je dus maar twee vakken per dag hebt. Een gemiddelde lesweek bij EPBS telt ongeveer 27 klokuren.

Bijlessen
Kun je met een bepaald vak niet helemaal meekomen en kun je wel wat extra hulp gebruiken? Na de eerste tentamenronde wordt voor de meeste vakken bijles aangeboden. Deze bijlessen zijn verplicht als je een onvoldoende hebt behaald voor het tentamen! De bijlessen worden ingeroosterd op een vrij dagdeel of aansluitend op de lessen van 16.00 – 17.30 uur.

Vakanties
Het studiejaar wordt onderbroken door vakanties. De perioden zijn in principe als volgt: 1 week herfstvakantie, 2 weken kerstvakantie, 1 week voorjaarsvakantie en 2-6 weken zomervakantie (afhankelijk van de stageperiode en de gekozen intensiteit van het programma).

Tentamens
Per trimester zijn er twee tentamenmomenten: tentamen in week 8 van het lesblok en hertentamen in week 4 van het volgende blok. Daarnaast is er een vaste hertentamenperiode in (de laatste weken van) augustus.

Verlengde inschrijving
Als je aan het einde van de opleiding niet alle tentamens hebt afgerond, kun je gebruik maken van een verlengde inschrijving. Met een verlengde inschrijving heb je het recht om gedurende het lesblok tentamens af te leggen, opdrachten af te ronden, stage te lopen en af te studeren. Een verlengde inschrijving kost € 1.250,-- per trimester Hiervoor mag je alleen ingeplande lessen volgen. Je kunt er ook voor kiezen om alleen een tentamen af te leggen of om bijlessen te volgen. De aanvullende kosten van het afleggen van alleen examens bedragen € 250,-- per examen met een maximum van 5 examens per trimester. De aanvullende kosten voor het volgen van individuele lessen bedragen € 625,-- per module. Hiervoor ontvang je 5 uur les en mag je 1 examen afleggen. Een verlengde inschrijving voor stage en afstuderen kost € 250,-- per maand.

Electronische leeromgeving
Via het internet ondersteunt EPBS de student optimaal: het studiepplatform, e-learning, e-mail, nieuws, studiegidsen, cijferadministratie en ga zo maar door vormen een prima hulp bij je studieplanning. Op de vestigingen van EPBS kun je tevens werken op het draadloze netwerk.

Samenwerking
EuroPort Business School is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

Doorlopende leerlijn
Bij EuroPort Business School staat ‘het leven lang leren” hoog in het vaandel. De doorstroming van het mbo naar het hbo zijn goed op elkaar afgestemd. Zo sluiten de versnelde mbo-opleidingen aan op de hbo-opleiding. Na je mbo-4 kun je direct verder studeren en kiezen voor één van de versnelde hbo-opleidingen van EPBS. Zo kun je na vmbo in slechts vijf jaar je mbo4- en hbo-diploma halen.

Hbo-verdieping
Voor ambitieuze studenten biedt EuroPort Business School een hbo-verdieping aan. Deze bestaat uit de onderdelen International Business en Algemene Economie en levert zowel studiepunten als een mooi certificaat op als je ze met een voldoende hebt afgerond. Door deel te nemen aan de lessen kun je ook doorstromen naar een hogeschool met een opleiding in het economisch domein. Indien je bij EuroPort Business School blijft studeren, heb je de eerste studiepunten al te pakken!