priligy tablets buy priligy online dapoxetine purchase priligy pills dapoxetine tablets dapoxetine 60mg buy dapoxetine priligy online priligy 30mg priligy 30 mg dapoxetine 30mg dapoxetine priligy priligy 60 mg where can i buy dapoxetine dapoxetine dosage dapoxetine online priligy online pharmacy priligy uk buy dapoxetine online priligy dosage generic priligy priligy results buy priligy tablets dapoxetine price dapoxetine online pharmacy priligy dapoxetine buy where can i buy priligy dapoxetine pills where to buy priligy dapoxetine 30 priligy prescription buy dapoxetine 60mg priligy medicine dapoxetine online purchase priligy price buy priligy dapoxetine online priligy dapoxetine 30mg order priligy online where to buy dapoxetine priligy 30mg tablets dapoxetine uk where can i get priligy dapoxetine generic priligy effectiveness priligy 60 mg tablets dapoxetine 60 mg online priligy without prescription order priligy dapoxetine tablets 60 mg dapoxetine prescription where to get dapoxetine priligy dapoxetine 60mg dapoxetine drug viagra with dapoxetine dapoxetine 30 mg tablet priligy 60 mg price priligy pharmacy dapoxetine for sale priligy tabletes dapoxetine sildenafil where to get priligy priligy tablets uk dapoxetine effects order dapoxetine does priligy work dapoxetine order online dapoxetine alternative dapoxetine tablets price where to buy dapoxetine online cialis with dapoxetine dapoxetine tablets 30 mg dapoxetine tablets online sildenafil and dapoxetine priligy and viagra priligy drug priligy 30mg price priligy for sale priligy tab 30mg tadalafil dapoxetine dapoxetin bestellen premature ejeculation tablets priligy 60mg dapoxetine and sildenafil tablets priligy cost dapoxetine and sildenafil dapoxetine poxet 60 buy priligy cheap dapoxetine 30mg buy online priligy dapoxetina dapoxetine combination dapoxetine 90mg priligy 60 dapoxetine and viagra dapoxetin 60mg priligy pills for sale dapoxetine best price cheap priligy cialis and dapoxetine tadalafil and dapoxetine how to use dapoxetine priligy canada viagra and priligy dapoxetine usa cialis dapoxetine priligy and cialis together viagra dapoxetine dapoxetine pills for sale priligy and viagra combination generic priligy online priligy in usa sildenafil with dapoxetine cialis with dapoxetine review stop premature ejeculation priligy viagra dapoxetine and viagra together buy dapoxetine cheap priligy review uk buy generic priligy online how long does priligy last cialis last longer dapoxetine canada what is priligy priligy tablets review can you take priligy with viagra cialis plus dapoxetine dapoxetine and cialis together sildenafil dapoxetine combination priligy and viagra together dapoxetine and cialis tadalafil with dapoxetine online cialis priligy what is dapoxetine buy cheap priligy online can i take priligy with viagra generic dapoxetine online sildenafil dapoxetine tablets sildenafil and dapoxetine combination how to take priligy cialis and priligy together does dapoxetine work how to use dapoxetine tablets tadalafil dapoxetine combination dapoxetine 60 priligy combined with cialis tadalafil dapoxetine tablets cheap dapoxetine how to use dapoxetine and sildenafil tablets viagra priligy priligy usa do you need a prescription for priligy dapoxetine sildenafil combination priligy how long does it last what is dapoxetine and sildenafil tablets priligy cheap tadalafil and dapoxetine tablets sildenafil plus dapoxetine dapoxy 60 can priligy be taken with cialis dapoxetine and tadalafil dapoxetina 30mg dapoxetine for sale online dapoxetine vs viagra dapoxy 60 mg priligy 30 mg or 60 mg priligy cialis together priligy canada pharmacy sildenafil with 30mg of dapoxetine dapoxetin tablete can you take dapoxetine with viagra dapoxetine with sildenafil dapoxetine tadalafil combination dapoxetine and sildenafil tablets dosage dapoxetine and sildenafil combination tadalafil plus dapoxetine how to get priligy dapoxetine half life dapoxetine canadian pharmacy how long does priligy last for priligy dose priligy original dapoxetine sildenafil tablets ever long tablet benefits dapoxetin priligy last longer deutsch everlong dapoxetine original priligy online priligy buy online canada dapoxetine plus sildenafil sildenafil dapoxetine dosage does dapoxetine really work dapoxetine and sildenafil tab priligy canada where to buy priligy 30 mg 3 tablet priligy in canada priligy united states dapoxetine and sildenafil tablet EPBS - Kwaliteit
open-dag-opvolgpagina-e-brochure-aanvragen2volgpagina-inschrijfformulier2

Kwaliteit

EuroPort Business School hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar opleidingen. Deze kwaliteit wordt op meerdere manieren gerealiseerd.

CREBO en CROHO
De Associate degree en hbo-beroepsopleidingen van Hogeschool EuroPort Business School hebben een CROHO-registratie en de MBO-beroepsopleidingen van EuroPort Business School hebben een CREBO-registratie. Dit staat voor Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs en Centraal Register Beroeps Opleidingen. Beide registers worden beheerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

NVAO 
De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie geeft voor de CROHO geregistreerde opleidingen een accreditatie af. Dit is een keurmerk dat aangeeft dat aan bepaalde maatstaven is voldaan ten aanzien van het opleidingsprogramma, medewerkers, voorzieningen, resultaten en interne kwaliteitszorg. De Minister van OCW heeft mede op basis van van een adviesrapport van de NVAO besloten om de accreditatie voor de bachelor-opleiding International Business & Management Studies (voltijd) en het hieraan verbonden Associate degree programma in te trekken. Op 19 mei a.s. zal het beroep van EuroPort Business School tegen deze beslissing door de Raad van State worden behandeld.

Kwaliteit van het onderwijs
De kwaliteit van de MBO-opleidingen wordt gewaarborgd via de Wet op Onderwijs Toezicht (WOT) en de inspectie van het onderwijs.

De inspectie van het onderwijs heeft op 11 december 2009 een onderzoek uitgevoerd naar de programmering en de te verwachten realisatie van de onderwijstijd. De conclusie van dit onderzoek is dat EPBS voldoende uren heeft geprogrammeerd en dat deze naar verwachting ook worden gerealiseerd, waarmee wordt voldaan aan artikel 7.2.7 lid 3 van de WEB. De rapportage van de bevindingen zijn aan EPBS gerapporteerd in een brief gedateerd 14 december 2009.

In het kader van een onderzoek naar de kwaliteit van de examinering door de inspectie van het onderwijs heeft EuroPort Business School een zelfevaluatierapport opgesteld. Lees hier het zelfevaluatierapport 2009. Het zelfevaluatierapport 2010 kunt u hier downladen. Het rapport van de inspectie van het onderwijs 2010-2011 voor de opleidingen Exportmedewerker Buitendienst en Ondernemer Detailhandel treft u hier aan. Daarnaast is er in december 2011 een rapport verschenen betreffende de opleiding Marketingmedewerker (90532).

Op 11 november 2013 heeft de inspectie van het onderwijs een tweetal rapporten uitgebracht over de toelating van studenten tot de bacheloropleidingen Bedrijfskunde en International Business and Management Studies. Deze rapporten treft u aan op de website van de Onderwijsinspectie via het aanklikken van deze link. EuroPort Business School heeft bezwaar gemaakt tegen de inhoud van beide rapporten. Bij uitspraak van de Raad van State is het bezwaar van EuroPort Business School - dat beide rapporten ook aan de Wet Openbaarheid Bestuur hadden moeten worden getoetst voor openbaarmaking - gegrond verklaard.

Iedere drie jaar onderzoekt de inspectie van het onderwijs het functioneren en presteren van een school. Dit onderzoek heet de Staat van de Instelling. In 2014 heeft dit onderzoek plaatsvonden naar de Mbo-opleidingen van EuroPort Business School. Op 20 juni 2014 is het rapport Staat van de Instelling EuroPort Business School openbaar gemaakt. Conclusie van het rapport is dat er geen risico's zijn en dat de kwaliteitsborging voldoende is. 

Naar aanleiding van signalen in de pers is door de inspectie van het onderwijs in november 2015 een onderzoek ingesteld naar de toetsing en examinering binnen EuroPort Business School. Op basis van het onderzoek zijn geen onregelmatigheden vastgesteld bij het toetsen en examineren. Wel heeft de inspectie van het onderwijs opmerkingen bij de toelatings- en vrijstellingsprocedure. EuroPort business school is het niet eens met de conclusies in het rapport van 7 maart 2016 en heeft haar zienswijze bij het rapport laten voegen. 

EuroPort Business School hanteert een klachtenregeling. Daarnaast is op de opleidingen van EuroPort Business School een Onderwijs- en Examenregeling (OER) van toepassing. De klachtenregeling en de Onderwijs- en Examenregeling wordt voor aanvang van de opleiding aan de studenten verstrekt. Beide regelingen zijn ook op te vragen via de onderwijsadministratie.

MBO verslag van werkzaamheden
EPBS stelt jaarlijks een verslag van werkzaamheden op betreffende de MBO-opleidingen. Lees hier het verslag van werkzaamheden voor het studiejaar 2008-2009. Lees hier het verslag van werkzaamheden voor het studiejaar 2009-2010.

NRTO
NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) is de vereniging van ondernemers in particulier onderwijs. Leden van de NRTO zijn tevens aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumenten. Europort Business School conformeert zich aan de volgende voorwaarden en gedragscodes.
- Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen  
- Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training en Opleiding 
- Gedragscode Consumenten  
- Gedragscode Beroep en Bedrijf

ECABO en KCH
ECABO is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch-administratieve sector en KCH is het kenniscentrum voor de Handel. Beiden beogen beroepsopleidingen af te stemmen op de eisen van de arbeidsmarkt. Dit is een doel dat prachtig aansluit op de onderwijsfilosofie van EuroPort Business School. De beroepsopleidingen van EPBS sluiten aan bij de door ECABO of KCH geformuleerde eindtermen en competentieprofielen die weer passen binnen de Wet Educatie Beroepsopleidingen (WEB).

Studentenenquete(s)
De aandacht die EuroPort Business School besteedt aan kwaliteit resulteert in tevreden klanten. Tijdens de opleiding en na afloop van de stage vullen studenten enquêtes in. Aan de hand van deze enquêtes kan niet alleen de kwaliteit gemeten worden, maar – belangrijker nog – wordt ook inzichtelijk gemaakt op welke punten de kwaliteit nog verder kan worden verbeterd.

Gedragscode (Code of Conduct)
De 'Gedragscode internationale student in het Nederlandse hoger onderwijs' (Code of Conduct) garandeert de kwaliteit van het hoger onderwijs aan buitenlandse studenten.

Alleen studenten die zich inschrijven aan een onderwijsinstelling die de code heeft getekend, maken aanspraak op een studievisum. EuroPort Business School heeft deze gedragscode ondertekend.

Algemene voorwaarden 
Op de verschillende diensten van EuroPort Business School zijn algemene voorwaarden van kracht. Deze zijn onderstaand weergegeven.