open-dag-opvolgpagina-e-brochure-aanvragen2volgpagina-inschrijfformulier2

Algemene informatie

Lestijden
De lestijden zijn opgebouwd uit dagdelen van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.00 uur. Een lesweek bestaat uit 9 dagdelen les en begeleide projecten en 1 dagdeel vrij/zelfstudie. Dit betekent dat een lesweek (minimaal) 27 klokuren telt.

Daarnaast bestaat van 16.00 – 17.30 uur de mogelijkheid van (begeleide) zelfstudie of tentamenvoorbereiding.

Vakanties
Het studiejaar wordt onderbroken door vakanties. De perioden zijn in principe als volgt: 1 week herfstvakantie, 2 weken kerstvakantie, 1 week voorjaarsvakantie en 2-6 weken zomervakantie (afhankelijk van de stageperiode).

Tentamens en toetsing
Per trimester zijn er twee tentamenmomenten: tentamen in week 8 van het blok en hertentamen in week 10 van het blok. Daarnaast is er een vaste hertentamenperiode in augustus. In de vierde week van ieder trimester is er een toets voor de Mbo studenten. Deze toetsen vormen voor de Mbo-opleidingen voortgangstoetsen. Voor de Mbo opleidingen bestaat de opleiding daarnaast ook uit kwalificerende examens.

Verlengde inschrijving
Als je aan het einde van de opleiding niet alle tentamens hebt afgerond, kun je gebruik maken van een verlengde inschrijving. Met een verlengde inschrijving heb je het recht om gedurende het studiejaar tentamens af te leggen, opdrachten af te ronden, stage te lopen en af te studeren.
Een verlengde inschrijving kost € 1.250,-- per trimester, zodat je nooit meer kwijt bent dan € 5.000,-- per jaar. Verlengde inschrijving voor stage en afstuderen kost € 250,-- per maand.

Electronische leeromgeving
Via het internet ondersteunt EPBS de student optimaal: het studiepplatform, e-learning, e-mail, nieuws, studiegidsen, cijferadministratie en ga zo maar door vormen een prima hulp bij je studieplanning. Op de vestigingen van EPBS kun je tevens werken op het draadloze netwerk. Daarnaast kun je ook vanuit thuis werken op het netwerk van EPBS

Samenwerking
EuroPort Business School is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

Erkenning
EuroPort Business School is tot en met 31 augustus 2020 als rechtspersoon erkend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op grond van de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Tevens bezit EuroPort Business School een aantal diploma-erkenningen in het kader van de WEB. Deze opleidingen staan geregistreerd in het CREBO (Centraal Register Educatie en Beroepsonderwijs).