open-dag-opvolgpagina-e-brochure-aanvragen2volgpagina-inschrijfformulier2

Intrekking accreditatie IBMS

Intrekking accreditatie IBMS

Zoals u wellicht in de dagbladen heeft gelezen, heeft de minister van OCW de accreditatie van de opleiding International Business & Management Studies van EuroPort Business School recentelijk ingetrokken. Hierdoor kan EPBS geen nieuwe studenten inschrijven voor de Hbo opleiding International Business and Management Studies als ook voor het Associate degree programma International Business.

Op 19 mei is in een zitting bij de Raad van State ons beroep tegen de intrekking van de accreditatie behandeld. Op 5 oktober j.l. heeft de Raad van State onze bezwaren tegen de intrekking verworpen.

De huidige studenten van zowel Mbo als Hbo zijn op de hoogte gesteld van deze procedure en de potentiele (Hbo-) studenten zijn via onze site als ook (uiteindelijk) tijdens het intake gesprek volledig geïnformeerd.

Wij hebben getracht alle benamingen die betrekking hebben op de Hbo accreditatie (NVAO erkend, geaccrediteerd) van onze opleidingen van de website te halen , mocht dit niet geheel gelukt zijn bieden wij u hierbij onze verontschuldiging aan.

EuroPort Business School overweegt op dit moment de nog openstaande mogelijkheden om tegen het definitieve besluit in verweer te komen.